Profil_bilete

  Etablering, vekst og nyskaping – treng DU råd? SULDAL VEKST har KOMPETANSE og NETTVERK!  

Bedrifter

Aktuelt

  • Temamøte reiseliv

    IMG_2839_2Suldal Vekst og Suldal Næringsforening arrangerte i oktober  temamøte reiseliv. Bakteppet for møtet var at reiselivsnæringa er ei av verdas raskast veksande næringar, og Suldal og Ryfylke har muligheiter til å ta sin del av veksten. Suldal kommune har nett vedteke ein regional reiselivsplan med mange muligheiter, og er nett inne i kommuneplan prosessen. Nyhende som vart presentert var arbeid med å få på plass buss mellom Preikestolen og Trolltunga og nasjonal /regional satsing på tematurisme som ski/vinter, vandring, sykkel, fiske, padling/elvesport og arkitektur.

  • Suldalsambassadør galleri

    IMG_1852_2Under temamøte reiseliv no i oktober opna ordførar Torkel Myklebust Suldalsambassadør galleri i Nærinsgparken. Frå 2010 har ein i tilegg til Årets Suldalsbedrift kåra årets Suldalsambassadør. No heng bilete og omtale av ambassadørane Agnar Berge, Per Arne Fisketjøn, Bjørn Moe og Øyvind Marvik på veggen, tusen takk for flott innsats med å setje Suldal på kartet! Det er ledig plass, så tenk gjerne på aktuelle kandidatar til 2015.

  • «Handle lokalt»-dag laurdag 25. oktober på Sand og 01. november i grendene.

    HandleheimeNærbutikkane i Suldal  og handelstanden i kommunesenteret Sand inviterer til «Handle lokalt» dag. Mange små butikkar på bygdene er usikre på framtida. Når folketalet stagnerer eller mange reiser til større sentrum  for å handle, kan det vere eit tidsspørsmål før bygda og kommunesentrum  blir heilt utan tilboda vi har i dag.

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.