Profil_bilete

  Etablering, vekst og nyskaping – treng DU råd? SULDAL VEKST har KOMPETANSE og NETTVERK!  

Bedrifter

Aktuelt

  • Mo Laksegard på møte med næringsministeren

    MoLaksegardpåmøtemedministerMo Laksegard vart invitert til møte med næringsminister Monica Mæland no i spetember. Næringsministeren ville ha innspel til Stortingsmeldinga om framtidig reiseliv i Noreg. Bra med ein lyttande minister, og næringsliv i distriktet som er synleg. Godt jobba Bjørn Moe!

  • Behov for kurs?

    Suldal_0433Sommar går over til haust, og me er klare for nye oppdrag for næringslivet i regionen! Me har fått innspel frå aksjonærar på det med kurs, og ynskjer no å få litt tilbakemeldingar på behovet for kurs. Aktuelle kurs kan vere: Etterutdanning av yrkessjåførar, Arbeidsvarslingskurs 1, Arbeidsvarslingskurs 2, Truckførarkurs. For å setje opp denne type kurs så treng me omlag 12 deltakarar.

  • SIVA satsar ekstra på Næringshagar

    NaeringshaganeiRogaland_2015Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt 30 millioner ekstra til omstilling i fem regionale læringsarenaer, næringshagane i Rogaland er eit av desse miljøa! Hovudmålet til Siva er å utløyse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø. Siva har eit særskilt ansvar for å fremje vekstkraft i distrikta, og satsar no ekstra på Næringshagane. Les meir her.

Arrangement

Se alle arrangement

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.