Profil_bilete

  Etablering, vekst og nyskaping – treng DU råd? SULDAL VEKST har KOMPETANSE og NETTVERK!  

Bedrifter

Aktuelt

  • Introduksjonsprogram FOR NYLEG KOMNE FLYKTNINGAR

    IntroprgrammetTa imot eit menneske som treng språk- og arbeidspraksis i di bedrift. Det er mange som etterlyser ei betre integrering av flyktningar. Vil du vise at du bryr deg og ønskjer å bidra, har du sjansen no. Gjennom introduksjonsprogrammet får flyktningar høve til å lære seg norsk ved å ha praksis i arbeidslivet. Utplasseringa skal finansierast av staten.

  • Sommaropne butikkdører hjå Vatlandsvåg handel

    Suldalsposten_Vatlvaghandel_03072015_webKjøpmann Helge Naustvik på Kloppå i Vatlandsvåg trur ikkje Sandsfjordbrua vil gjera store utslag på daglegvareforretninga, men han ser fram til å kunna bli meir knytt til Jelsa og Erfjord. Ei veke ferie er sett av til sommarfri, men før og etter det går mange av døgnets timar til å halda hjula i gang på Kloppå anten det er drivstoff til båtfolk eller standard sommarvarer til kundane. Les artikkelen i Suldalsposten 03072015

  • Nordic Energizer – nå er produktet klart

    NordicEnergizer_Suldalsposten_01072015Etter to og eit halvt år med grubling, prøving og feiling er gründerane i  Nordic Energizer nå klare med energidrikken sin. Les meir om gründerane i Suldalsposten_01072015

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.