Profil_bilete

  Etablering, vekst og nyskaping – treng DU råd? SULDAL VEKST har KOMPETANSE og NETTVERK!  

Bedrifter

Aktuelt

 • Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!!

  Foto: Anne Lise NorheimTveit Regnskap AS fører rekneskapen for i alt 1.500 gardsbruk i regionen, og i løpet av ein 30-
  årsperiode har ein fylgt utviklinga på eit knippe av desse bruka. Det spesielle med dette talmaterialet
  er at det er faktiske tal frå rekneskapet, og ikkje eit kalkulert bilete av den økonomiske utviklinga!

 • NASJONAL TURISTVEG RYFYLKE – FORSLAG TIL ENDRING AV STREKNING OG INNHALD

  2015-03-27 Ryfylke-altRyfylke IKS har fått tilsendt brev frå Jan Andresen, Statens vegvesen, Turistvegseksjonen. Han viser til at Kvalitetsrådet for nasjonale turistvegar har vore på synfaring i Ryfylke i september 2014, og kome med følgjande tilråding til Vegdirektøren:
  «Strekninga Oanes-Hjelmeland blir erstatta med strekninga Lovraeidet-Sand-Håra og at denne endringa blir sett i verk snarast råd slik at også Nasjonal turistveg Ryfylke kan framstå som ein fullgod turistveg i 2023». Saka vert drøfta med både kommunar og reiselivsnæring i regionen.

 • Det var ein flott kveld på Årets Suldalsbedrift!

  SuldalTransport_RuneFurseth_FotoMaritLarsenSuldal har mange flotte dyktige bedrifter og det er kjekt å komme i saman for å feire næringslivet i Suldal! På programmet stod det føredrag med Hallvard Ween, Regiondirektør NHO Rogaland, Oddbjørn Lynghammar, Fjellbonde og kulturbærar i frå Røldal,
  og me fekk også møte fjorårets Suldalsbedrift – Suldal Transport med Rune Furseth (bilete).

Arrangement

Se alle arrangement

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.