Profil_bilete

  Etablering, vekst og nyskaping – treng DU råd? SULDAL VEKST har KOMPETANSE og NETTVERK!  

Bedrifter

Aktuelt

  • Nordic Energizer – nå er produktet klart

    NordicEnergizer_Suldalsposten_01072015Etter to og eit halvt år med grubling, prøving og feiling er gründerane i  Nordic Energizer nå klare med energidrikken sin. Les meir om gründerane i Suldalsposten_01072015

  • Nytt styre i Næringshagene i Norge

    Næringshagene_illustrasjon-590x472Henta i frå nhnett.no: «Laila Steine er ny styreleiar i Foreningen Næringshagene i Norge. Foreningen Næringshagene i Norge er eit nasjonalt nettverk, og har i overkant av 50 næringshager over heile landet, dei aller fleste er tatt opp i det nasjonale næringshageprogrammet til Siva. Laila Steine er dagleg leiar i Suldal Vekst, som er ein av næringshagane i nettverket. No skal ho leie arbeidet med å utvikle nettverket.»

  • Adventure travel – NCE Tourism, Fjord Norway

    NCENytt kunnskapsprodukt fra NCE Tourism – Fjord Norway.  «Det er laget en serie på 6 episoder om Adventure travel der målet er å dele kunnskap og informasjon om denne viktige voksende delen av reiselivet til Fjord Norge-regionen. » Sjå meir om dette  her

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.