Profil_bilete

  Etablering, vekst og nyskaping – treng DU råd? SULDAL VEKST har KOMPETANSE og NETTVERK!  

Bedrifter

Aktuelt

 • NÆRINGSHAGE® er eit registrert varemerke for SIVA.

   

  Næringshagene_illustrasjon-590x472Dette betyr at SIVA har einerett til varemerket, og derfor bestemmer kven som kan få bruke omgrepet Næringshage®. Eineretten til Næringshage gjeld også når ordet «Næringshage» brukast i kombinasjon med andre ord, samt variantar som kan forvekslast med ordet Næringshage. Det betyr at ein må vere med i SIVA sitt næringshageprogram, eller medlem av Næringshagane i Norge for å kunne bruke ordet «Næringshage». Ingen andre kan bruke omgrepet utan særskilt løyve frå SIVA. Suldal Vekst er ein slik SIVA godkjent næringshage!

 • Temamøte reiseliv

  IMG_2839_2Suldal Vekst og Suldal Næringsforening arrangerte i oktober  temamøte reiseliv. Bakteppet for møtet var at reiselivsnæringa er ei av verdas raskast veksande næringar, og Suldal og Ryfylke har muligheiter til å ta sin del av veksten. Suldal kommune har nett vedteke ein regional reiselivsplan med mange muligheiter, og er nett inne i kommuneplan prosessen. Nyhende som vart presentert var arbeid med å få på plass buss mellom Preikestolen og Trolltunga og nasjonal /regional satsing på tematurisme som ski/vinter, vandring, sykkel, fiske, padling/elvesport og arkitektur.

 • Suldalsambassadør galleri

  IMG_1852_2Under temamøte reiseliv no i oktober opna ordførar Torkel Myklebust Suldalsambassadør galleri i Nærinsgparken. Frå 2010 har ein i tilegg til Årets Suldalsbedrift kåra årets Suldalsambassadør. No heng bilete og omtale av ambassadørane Agnar Berge, Per Arne Fisketjøn, Bjørn Moe og Øyvind Marvik på veggen, tusen takk for flott innsats med å setje Suldal på kartet! Det er ledig plass, så tenk gjerne på aktuelle kandidatar til 2015.

Arrangement

Se alle arrangement

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.