Profil_bilete

  Etablering, vekst og nyskaping – treng DU råd? SULDAL VEKST har KOMPETANSE og NETTVERK!  

Bedrifter

Aktuelt

 • Julehelsing i frå oss i Suldal Vekst

  GodJulFraaSuldalVekst_2014Kjære  samarbeidspartnarar, aksjonærar og samarbeidsbedrifter

  Me ønskjer dykk alle ei god jul og eit godt nytt år.
  Me ser fram til eit verdiskapande samarbeid også i 2015.

  Helsing oss i Suldal Vekst
  Laila, Marit og Elin

 • NÆRINGSHAGE® er eit registrert varemerke for SIVA.

   

  Næringshagene_illustrasjon-590x472Dette betyr at SIVA har einerett til varemerket, og derfor bestemmer kven som kan få bruke omgrepet Næringshage®. Eineretten til Næringshage gjeld også når ordet «Næringshage» brukast i kombinasjon med andre ord, samt variantar som kan forvekslast med ordet Næringshage. Det betyr at ein må vere med i SIVA sitt næringshageprogram, eller medlem av Næringshagane i Norge for å kunne bruke ordet «Næringshage». Ingen andre kan bruke omgrepet utan særskilt løyve frå SIVA. Suldal Vekst er ein slik SIVA godkjent næringshage!

 • Temamøte reiseliv

  IMG_2839_2Suldal Vekst og Suldal Næringsforening arrangerte i oktober  temamøte reiseliv. Bakteppet for møtet var at reiselivsnæringa er ei av verdas raskast veksande næringar, og Suldal og Ryfylke har muligheiter til å ta sin del av veksten. Suldal kommune har nett vedteke ein regional reiselivsplan med mange muligheiter, og er nett inne i kommuneplan prosessen. Nyhende som vart presentert var arbeid med å få på plass buss mellom Preikestolen og Trolltunga og nasjonal /regional satsing på tematurisme som ski/vinter, vandring, sykkel, fiske, padling/elvesport og arkitektur.

Arrangement

Se alle arrangement

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.