Profil_bilete

  Etablering, vekst og nyskaping – treng DU råd? SULDAL VEKST har KOMPETANSE og NETTVERK!  

Bedrifter

Aktuelt

  • Fagtidsskriftet Byggmesteren har fire sider oppslag med KV- bygg.

    Kvbygg1Fagtidsskriftet Byggmesteren skriv bl.a. dette: «Siden 2008 har Jelsa ledet KV-Bygg Suldal som nå har 17 ansatte, 16 er menn, og de fleste er tømrere. Cecilie er den ene av to med mesterbrev i bedriften, og en av to kvinnelige medlemmer i Byggmesterforbundet. Hun er dessuten faglærer på byggfag i den videregående skole en dag i uka.» Les artikkelen om Kv-bygg her: KVBygg_2014.pdf. KV-bygg er aksjonær og målbedrift hjå Suldal Vekst.

  • SkatteFUNN

    Suldal2_0486SkatteFUNN blei utvida frå og med 2014, nå kan du motta skattefradrag på opp til 1,6 millionar kroner per år for godkjente forsking – og utviklingsaktivitetar. Søk før 1. september og få søknaden ferdigbehandla innan utgongen av året. Les meir her.

  • Per Gunnar Hettervik til NCE Tourism

    NCE_2014Det er gledeleg at tidlegare reiselivssjef i Suldal, Per Gunnar Hettervik, no jobbar i NCE tourism med ansvar for Rogaland og tema sykkel, vandring og fiske. Tidlegare i sommar var han på besøk i Suldal i møte med NCE partane Energihotellet, Mo Laksegard og Discovery Route. Lykke til med godt samarbeid!

Arrangement

Se alle arrangement

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.